Subventionering lopp

Som medlem i Set Sail IF så har ni möjligheter att få anmälningsavgifter till olika tävlingar subentionerade

Set Sail IF har varje år en budget för stöd till medlemmars anmälningsavgifter till olika tävlingar.
För att kunna söka ersättning måste följande krav ha följts:

  • Medlemsavgiften till Set Sail IF skall vara betald
  • Du skall ha medverkat/hjälpt till på någon av våra arrangemang
  • Man skall tävla i klubbens namn
  • Ersättningsansökan har inkommit innan senast angivna datum
  • Önskan är också att man tävlar i klubbkläder om möjligt

Ersättning kan sökas för följande tävlingar (med max 1500 per person och år):

  • Triathlontävlingar överallt i hela världen.
  • Löptävlingar lokalt i Värmland
  • Cykeltävlingar lokalt i Värmland
  • Simtävlingar lokalt i Värmland

Klubben aviserar under hösten sista dag för inlämnande av ersättningsblanketterna. Du måste lämna in ersättningsblankett innan detta datum för att få någon ersättning.

Våra egna tävlingar är undantaget från ansökan då alla medlemmar har 20% på alla egna tävlingar.

Fördelningen av ersättningen går till som så att alla ersättningssökningar räknas samman. Den andel som budgeten utgör av den totalt sökta ersättningen är den andel av det sökta som varje medlem får ut.
Exempel: Föreningens budget för tävlingsersättning är 50.000kr (för 2015). Medlemmar söker totalt för 100.000kr i ersättning. Det betyder att vi bara har möjlighet att ersätta 50%. Så en medlem som sökt ersättning på 2460kr kommer att få 1230kr utbetalt.