Presentation

Målsättning och framtid med Set sail IF

Set Sail IF ska på bli en ledande och erkänd idrottsklubb i Värmland. Vi ska jobba för att gynna ungdomsverksamhet, friskvård och att stötta aktiva som vill satsa på sin idrott fullt ut. Set Sail ska inte verka aktivt för att rekrytera idrottare utifrån utan skall främst stötta invånare och talanger lokalt. Klubben ska vara ett bra exempel på en väl fungerande förening och vi ska verka för att kunna samarbeta med andra föreningar och på så sätt lyfta idrotten i hela Värmland.

Presentation Set Sail IF

Set Sail IF är en ideell förening som tillhör Riksidrottsförbundet samt specialidrottsförbunden för friidrott, cykel, triathlon och skidor. Föreningen är baserad i Arvika kommun.

Föreningens verksamhet är indelad i tre områden:

 • Främjande av konditions-/motionsidrott
 • Arrangemang
 • Team Set Sail

Främjande av konditions-/motionsidrott

 • Föreningens mål är att bidra till en bättre hälsa genom att få fler att få fler att motionera och att inspirera de som redan är aktiva.
 • Arbeta mot alla kommuninvånare i alla åldrar för att förbättra deras kost, hälsa och motion.
 • Föreningen vill verka för att alla ska kunna delta såväl barn, vuxna och äldre. Detta gäller naturligtvis även personer med olika former av handikapp. Alla mår bättre och fungerar bättre med ett aktivt liv.
 • Föreläsningar om träning, kost och hälsa.
 • Hjälpa andra idrottsföreningar att förbättra och anpassa konditionsträningen. Exempelvis lagidrotter så som fotboll, ishockey, innebandy men även motorsport och andra sporter som inte normalt förknippas med konditionsträning.
 • En viktig målsättning är att få ungdomar att i tidig ålder tycka att det är roligt att träna sin kondition.
 • Samarbete med skolor och skolidrotten ska vara en naturlig del i verksamheten.
 • Ge motionsidrottare och tävlingsidrottare möjlighet att tävla i löptävlingar, skidtävlingar, triathlon och andra konditionsidrotter för en förening där glädje, utmaning och hälsa är i fokus.

Arrangemang

Genom arrangemang för träning och tävling ge så många som möjligt inspiration till att träna och motionera.
Föreningen arrangerar även kostnadsfria test- och träningslopp.

Team Set Sail

En grupp där ett flera personer framstående tävlingsmänniskor tävlar i olika sammanhang för Set Sail IF för att inspirera ”normalt aktiva” och visa vad man kan åstadkomma genom träning. Denna grupp sponsras separat av lokala företag.