Om Teamet

team

Team Forimp
Team Forimp är vår elitgrupp där våra elitaktiva tävlar i olika sammanhang för Set Sail IF. Denna grupp sponsras separat av lokala företag och huvudsponsor till teamet är FORIMP AB. FORIMP AB är ett skogsföretag med virkesköp som största verksamhetsgren, samt olika skogsvårdtjänster som plantering, plantförsäljning och röjning i olika former.

 

Ansvarig
Team Manager är Lars-Olof Gävert. Om ni som företag vill synas tillsammans med teamet så kontaktar ni L-O på: gavert_@hotmail.com

Förutsättningar
Teamet har egen budget, egna sponsorer och erhåller även ett årligt belopp från föreningen. Motprestationen är att medlemmarna är föreningens främsta aktörer och tävlar under föreningen Set Sail IF i så stor utsträckning det är möjligt samt hjälper till i föreningen (hålla i föreläsningar, träningar och vara ett föredöme). Det finns ingen konkurrens mellan teamet och föreningen. Teamet är föreningens skyltfönster utåt och teamet är en morot för de i föreningen som vill satsa. Nya teammedlemmar tas in av teamledarna i samråd med styrelsen. Teamet följer ett policydokument som är vägledande för teamet.

Krav på en teammedlem
Tydlig målsättning, topp 5 i länet inom sin gren (talang), vara en förebild och kunna företräda föreningen på bästa sätt, lokal anknytning är en bonus, visuell tävlingskalender och mål. Teamet och dess medlemmar har en egen sida på föreningens hemsida. Samtliga teammedlemmar har dopingkontrakt.

Presentation av teammedlemmarna
Alla teammedlemmar presenteras på sidan teamforimp.se